Toelichting bij de serie

Reflector is gestart in 1999 en heeft inmiddels een vaste plek veroverd in catecheseland. Deze catechesemethode wordt vooral gebruikt in gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland die behoren tot de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging, in Christelijke Gereformeerde Kerken en in Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Daarnaast werken ook veel godsdienstleraren in het middelbaar onderwijs met Reflector. Voor de gewone catechese - inclusief belijdeniscatechese - is een volledig curriculum van tien deeltjes beschikbaar. In ontwikkeling zijn boekjes voor gelegenheidscatechese (Reflector Crosspoints) en projectcatechese (Reflector Relevant). De doelstelling van Reflector is naast het overdragen van kennis ook het bevorderen van het geloofsgesprek. De aansluiting bij de leefwereld van de jongeren wordt gestimuleerd door de variatie in werkvormen. In iedere les neemt de Bijbelstudie een centrale plaats in.

Illustraties

De meeste illustraties in de deeltjes Reflector zijn van de hand van Roel Ottow. Meer van zijn werk kunt u op www.ottow.nl bekijken.

Bestellen

Alle Reflector-materialen kunnen worden besteld bij de boekhandel of rechtstreeks via Uitgeverij Boekencentrum, www.boekencentrum.nl.